مقالات فروشگاه

چگونه تشخیص دهیم ، سبک یادگیری بچه ،کلامی ،تصویری،یا مهارتی ( دست ورز)است ؟!

یک نقاشی ساده (در یک ورق A5) ترسیم نمایید؛ شامل:

سه قله ی کوه، یک خورشید بالای آن ها، پایین کوه، دو درخت و دو گل در دو سوی سمت راست وچپ پایین کوه ها(کوهپایه)، یک رودخانه یا دریا یا برکه ی بزرگ و دو ماهی ساده بدون جزییات داخل آن!!

اول فرمان یا دستور به بچه ها میدهیم که اصلا به برگه های هم نگاه نکنید هرکس کار خودش را انحام دهد و هیچ عجله ای نداریم این مسابقه نیست وشما به سلیقه ی خود برگه را باحوصله رنگ کنید.

بچه ها شروع میکنند و معلم دو خودکار آبی و قرمز( بنا به سلیقه ، بالای برخی برگه ها را یا تیک قرمز میزند یا تیک آبی)

بچه ها آغاز بکار میکنند و معلم فعالانه نظارت میکند و باید اینگونه رفتار کند:

اگر بچه ای از جزییات شروع کرد مثلا رفت سر رنگ زدن گلبرگ ها یا مثلا خورشید یا رنگ برای ماهی یا مثلا تنه ی درخت ها با خودکار آبی تیک می زنیم!! چراکه با این تیک میگوییم بچه کلامی و حزء گراست!!!!(قبلا برای خود تعریف کرده ایم که خودکار آبی نشاندهنده بچه کلامی است و خودکار قرمز برای بچه های تصویری و خودکار سبز برای بچه های مهارتی دست ورز)

ولی اگر بچه هایی شروع کردند به رنگ زدن؛ دریا ویا آسمان و یا کوهها با خودکار قرمز تیک میزنیم چرا که اینها میتواند علایمی باشد برای تشخیص سبک یادگیری تصویری!

اما تشخیص و شناختن بچه های مهارتی دست ورز در کلاس ممکن نیست! در پایان برگه ها را جمع اوری کنید در فرصتی مناسب(کلاس یا منزل) بررسی کنید ببینید کدام برگه ها را بچه ها علاوه بر رنگ امیزی جیزی به ان اضافه کرده اند مثلا: برای خورشید چشم و دهان یا برای ماهی پولک و چشم ولب ویا برای درخت میوه ویا برای گل برگ و یا برای کوه برف و یا برای آسمان پرنده ویا ... کشیده اند!!

این کودکان را برایشان باخودکار سبز تیک بزنید!! احتمالا آنها کودکان مهارتی دست ورز و خلاق ما هستند!!

در ماه اول یعنی مهرماه اینکار رابکنید هر هفته دو ازمون اینگونه و هربار با نقاشی جدیدی که اخرینش همان تقاشی خط خطی خودمان است( که درآرشیو نقاشی خدمت دوستان ویاران اموزشی گروه عرضه شد)

حالا چرا 8 ازمون در مهر ماه!! ؟!

چون ما براساس یک تقاشی یا یک تیک قضاوت نمیکنیم بلکه براساس 《فراوانی》تیکها در این 8 ازمون قصاوت نهایی را خواهیم کرد مثلا اگر بچه ای در این 8 ازمون 5 تیک آبی گرفته و یک تیک سبز و دو تیک قرمز؛ احتمال قوی او کودکی کلامی است!

واگر کودک ما از 8 آزمون 6 تیک سبز گرفته یک ابی و یک قرمز احتمال قوی او کودکی مهارتی و دست ورز است!!

حال شما درپایان مهر به شناخت خوبی رسیده اید که کدام بچه چه مزیت نسبی دارد و سبک یادگیریش کدام است! حال ممکن است چینش کلاسی شما متناسب با این شناخت تغییر کند( قطعا منظور این نیست که همه ی دست ورزها کنار هم باشند ویا برچسب بزنیم!! قطعا به اولیا چیز زیادی در این باره فعلا نمیگوییم! بلکه میدانیم تا عمل کنیم)

نکته ی دوم آنست که ممکن است تکالیف متفاوتی به بچه ها دهیم مثلا بچه های کلامی از نوشتن بیزارند وسعی میکنیم به بچه های کلامی درمورد تکالیف تمرینی و تکالیف ترمیمی وبسطی و امتدادی سختگیری افراطی نکنیم!

یادمان باشد برای کلاسهای اول تا ششم میتوان از این ازمون استفاده کرد!

بالای برگه ها شامل نام ونام خانوادگی و تاریخ و مثلا اولین آزمون است!

کد مطلب: 230 - تاریخ: 1397/5/18 - بازدید: 1697
اشتراک گذاری این صفحه:
تلگرام Email Facebook Google Twitter LinkedIn Print