کابل 10 متری HDMI

کابل بلند HDMI ابریشمی 10 متری

قیمت معمولی: 1,000,000 ریال

قیمت ویژه 800,000 ریال

وضعیت: موجود

واحد اندازه گیری: متر

اشتراک گذاری این صفحه:
تلگرام Email Facebook Google Twitter LinkedIn Print