بانک صوتی هوشمند

ساختار نظام آموزش و پرورش در میهن عزیزمان ایران ، همانگونه که از نامش می توان دریافت از بدو تاسیس تا کنون بر دو بال پروازی ارزشمند تاکید مجدانه ای داشته است .
نخستین بال پرواز که آموزش نام دارد به مفهوم فراگیری مطالب علمی و یاد گیری مهارتهای عملی بوده و دیگر بال پروازی که اهمیتش بسی بیشتر از بال نخست می باشد پرورش نامیده می شود ، و منظور از آن کوشش در جهت تعالی روح و تفهیم هنجار ها ، ارزش ها و آرمانهای زندگی اجتماعی می باشد .
بدیهی است ترکیب این دو مهم در کنار یکدیگر سیر الی الله را برای یکایک فرزندان این مرز و بوم محقق می سازد .
آنچه که در این راستا بسیار حائز اهمیت و قابل تامل می باشد بر دوش کشیدن این رسالت عظیم توسط مربیان در مدارس به ویژه مربیان پرورشی بوده و با توجه به اینکه این وظیفه خطیر رابطه مستقیم و بسیار تاثیر گذاری با آینده نوباوگان این مرز و بوم دارد یک سوال اساسی مطرح می گردد و آن اینکه مربیان در مدارس جهت انجام این امر خطیر که از یک سو دارای ابعاد بسیار پیچیده ، حساس و ظریفی بوده و از سوی دیگر اثر بخشی لازم در این حوزه نیازمند صرف وقت و بهره مندی از زمان بسیار می باشد به کدامیک از ابزارها ، امکانات و تجهیزات عصر حاضر دسترسی دارند ؟
یکی از متداول ترین روشهای تفهیم مطالب در حوزه پرورشی همانند دیگر عرصه های آموزشی ، شیوه مکتوب و نوشتاری می باشد که در حال حا ضر در صدر راهکارهای سیستم آموزشی مدارس کشور قرار دارد .
اما با نگاهی به روند پرشتاب تکنولوژی در دنیای امروز و شکل گیری ساختارهای آموزشی جدید که مبتنی بر المانهای پیشرفته می باشند به سادگی می توان دریافت که روشهای مکتوب و نوشتاری فاقد اثر بخشی لازم می باشند ، چرا که روشهایی از این دست اولا نیازمند صرف زمان بسیاری بوده در حالیکه زمان اختصاص داده شده به امور پرورشی در مدارس بسیار محدود است ، ثانیا فراگیری از طریق رسانه های سمعی و بصری در روزگاری که عصر الکترونیک و دیجیتال نامیده می شود بسیار انگیزشی تر و دارای بازدهی به مراتب بیشتری می باشد .
اما بحث دیگری که در این خصوص مطرح می گردد التفات به این نکته می باشد که استفاده از هرگونه ابزار و تجهیزاتی نیازمند طیف خاصی از زیر ساخت ها و ایجاد زمینه های لازم می باشد و با پیروی از اصل مهم (اقتصاد مقاومتی) در کشور بایستی در این حوزه نیز همانند دیگر حوزه ها ، سیستم ها و تجهیزاتی در اولویت قرار گیرند که استفاده از آنها با زیرساخت های موجود امکان پذیر باشد.
شرکت رسا الکترونیک در راستای رسالت نوآوری خود ، پس از انجام بررسی ها وتحقیقات جامع و با بهره گیری از خرد و اندیشه جمعی کارشناسان متخصص در این حوزه و در نهایت با اعمال نظرات مربیان پرورشی تراز اول در سطح کشور ، خلا موجود را به درستی شناسایی کرده و اقدام به طراحی و ساخت محصولی بی نظیر با عنوان (بانک صوتی هوشمند) نموده است .

قیمت معمولی: 5,300,000 ریال

قیمت ویژه 4,900,000 ریال

وضعیت: موجود

واحد اندازه گیری: دستگاه

بسته بندی: پک

اشتراک گذاری این صفحه:
تلگرام Email Facebook Google Twitter LinkedIn Print