مقالات فروشگاه

شش گام اساسی برای هوشمند کردن مدرسه : (گام ششم)
هوشمند سازی برنامه ها و اجرای مراسم ها : برنامه اعلام ساعات تفریح ، نماز ...
: 125 - : 1395/05/10 - : 2961
1395/05/10
شش گام اساسی برای هوشمند کردن مدرسه : (گام پنجم)
نظارت هوشمند : یکی از مهمترین تجهیزات در ساختار نظارت ...
: 124 - : 1395/05/10 - : 2741
1395/05/10
شش گام اساسی برای هوشمند کردن مدرسه : (گام چهارم)
ایجاد محتوای نرم افزاری : یک مدرسه هوشمند با توجه به ساختار خود ...
: 123 - : 1395/05/10 - : 3975
1395/05/10
شش گام اساسی برای هوشمند کردن مدرسه : (گام سوم)
ایجاد تجهیزات سخت افزاری : یک مدرسه هوشمند با توجه به نحوۀ ...
: 122 - : 1395/05/10 - : 3907
1395/05/10
شش گام اساسی برای هوشمند کردن مدرسه : (گام دوم )
ایجاد کلاسهای الکترونیکی : یکی از مهمترین فاکتورهای یک مدرسۀ ...
: 121 - : 1395/05/10 - : 4022
1395/05/10
شش گام اساسی برای هوشمند کردن مدرسه : (گام اول )
آموزش و تربیت نیروی انسانی به منظور استفاده در کادر مدرسه : پرسنل یک مدرسۀ هوشمند اعم از معلم ، مربی ...
: 120 - : 1395/05/10 - : 3102
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (١٠)
این تصویر چشم ماهی هست که توسط میکروسکوپ دیجیتال گرفته شده . برای اطلاعات بیشتر و خرید این محصولاینجارا ...
: 118 - : 1395/05/10 - : 2832
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (8):
تصویر بعدی برش خیاری را نشان می دهد که در با ذرات معلق محیطی آلوده شده است . چیزی که قابل باور نیست . ...
: 117 - : 1395/05/10 - : 4214
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (6) :
تصویر بعدی اثرات جوهر خودکار را پس از استفاده آن نشان می دهد که بر روی شیار های اثر انگشت باقی مانده ...
: 116 - : 1395/05/10 - : 4057
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (5):
از کاربرد های دیگر آن پی بردن به نحوه کار قطعاتی که با چشمان غیر مسلح ، توضیح آن بسیار مشکل است به عنوان ...
: 115 - : 1395/05/10 - : 3941
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (4):
تصویر زیر نوعی پارچه کشباف می باشد که می توان به سادگی طریقه بافت پارچه را تشخیص داد و دلیل کش آمدن پارچه ...
: 114 - : 1395/05/10 - : 3005
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (3) :
این تصویر شکل بافت پارچه چادر رنگی را نشان می دهد که در آن به وضوح تفاوت در شکل ظاهری نخ های تار و پود ...
: 113 - : 1395/05/10 - : 2812
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (2) :
تصاویری از مقوا و چوب زبان گنجشکی (ون)برای اطلاعات بیشتر و خرید این محصولاینجارا کلیک نمایید.
: 112 - : 1395/05/10 - : 3946
1395/05/10
میکروسکوپ دیجیتالی500Xدانش آموزی (1) :
برای درک بهتر مطالب قبلی در رابطه با میکروسکوپ دیجیتال ، در تصویر زیر دو ماده مختلف را با هم مقایسه می ...
: 111 - : 1395/05/10 - : 3981
1395/05/10
دلیل استفاده ازتخته هوشمنددرمدارس (8):
دانش آموزانی که مهارت های حرکتی ضعیفی دارند، از کار کردن با این برد ها می توانند لذت ببرند.به خاطر اندازه ...
: 110 - : 1395/05/10 - : 3661
1395/05/10
دلیل استفاده ازتخته هوشمنددرمدارس (7)
#بردهوشمند ابزار بسیار کارآمدی برای مربیان سازنده (constructivist educator) است.دیوید جاسن،ابزارهای ذهنی(mind ...
: 109 - : 1395/05/10 - : 2653
1395/05/10