مقالات فروشگاه

قابل توجه مدیران حوزه اجرای امتحانات نهایی و کنکور

مطابق آیین نامه شورای عالی آموزش و پرورش داشتن تلفن همراه در جلسات امتحان ممنوع می باشد و بازرسی بدنی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیار خطرناک بوده و بنابراین بهترین وسیله برای جلوگیری از ورود موبایل دستگاه موبایل یاب مخصوص مدارس می باشد

#امتحان_نهایی
#جلسات_امتحان
#تلفن_همرا
#موبایل
#دستگاه_موبایل_یاب
#موبایل_یاب_مدارس
#ویروس_کرونا

#RMD300

: 243 - : 1399/02/09 - : 4050
1399/02/09